Optagelseskriterier

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforeningen lever op til en række kriterier ang. uddannelse og erhvervserfaring.

Som medlem er du derfor med til at sikre et højt niveau - og dette er vores kvalitetsstempel. En psykoterapeut MPF er to-faglig. Når vi optager dig ser vi på, hvilken grunduddannelse, psykoterapeutuddannelse og erhvervserfaring du har. 

Vi behandler ansøgningerne ud fra tre forskellige optagelsestyper: §3.1., §3.2. og §3.3

Optagelse via § 3.1

 • Grunduddannelse: lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.
 • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.
 • Fire års psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Hele uddannelsen skal være gennemført på max. seks år.

Optagelse via § 3.2 – Hvis du har en anden grunduddannelse

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via optagelsestype §3.2.

 • En lang eller mellemlang videregående uddannelse, fx en kandidatuddannelse eller professionsbachelor.
 • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.
 • Fire års psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Hele uddannelsen skal være gennemført på maks. seks år.
 • En begrundelse fra dit psykoterapeutiske uddannelsessted for, hvorfor du er optaget på uddannelsen på dispensation.

Optagelse via § 3.3 – Særlig dispensation

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelorniveau, eller hvis du ikke har en psykoterapeutuddannelse med bestået eksamen fra en af de 38 uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

 • En grunduddannelse af mindst tre års varighed
 • Fem års erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) med mellemmenneskelig kontakt (ledelse med personalekontakt, sociale projekter, netværksgrupper, rådgivning, støtte-kontakt, vejledning o.lign.)
 • Bevis for optagelse på en 4-årig psykoterapeutuddannelse med dispensation for en socialfaglig uddannelse. Uddannelsesstedets begrundelse medsendes ansøgningen.
 • Bevis for gennemført 4-årig psykoterapeutuddannelse med bestået eksamen fra et af foreningen godkendt og evalueret uddannelsesinstitut. Hele uddannelsen skal være gennemført på maks. seks år.
 • Udpluk (min. 25%) af diplomer eller anden dokumentation for gennemførte relevante kurser, hvis sådanne er taget

Hvis din uddannelse er taget før 2008, i udlandet eller på et institut, der ikke er evalueret af Dansk Psykoterapeutforening kræver vi derudover dokumentation for:

 • Uddannelsens længde og indhold. Skal svare overens med Dansk Psykoterapeutforenings kvalitetskriterier. Uddannelsen skal være gennemført på maks. seks år.
 • Supervision under uddannelsen – antal timer og navn på supervisor.
 • Egenterapi under uddannelsen – antal timer og navn på terapeut

Tjekliste til ansøgning

Vi har samlet en tjekliste for at gøre din ansøgningsproces nemmere

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om medlemskab og optagelse, kan du ringe til sekretariatet på 70 27 70 07 eller skrive på kontakt@dpfo.dk.

 

 

 

Bliv medlem

Ansøg om medlemskab