Psykiske lidelser

Hver tredje dansker rammes af en psykisk sygdom i løbet af livet. Bliv klogere på nogle af de mest udbredte psykiske lidelser og problemer her

Stress

Stress er en belastningstilstand, som opstår, når man oplever, at krav og forventninger overstiger de ressourcer, man har

Ensomhed

Ensomhed er en følelse af at være ufrivilligt alene, som kan ramme alle. Det kan være en meget svær følelse at have, og for nogle kan den være frygtelig smertefuld

Mobning

Mobning defineres som det, der sker, når en person holdes uden for eller ekskluderes af en gruppe - eller gentagende negative eller nedladende adfærd over for en person

Lavt selvværd

Når selvværdet og selvtilliden er lav, er man ofte i dårligt humør, fordi man sidder fast i sine negative tanker om sig selv

Mistrivsel hos børn og unge

Et stigende antal børn og unge lider under psykisk mistrivsel i Danmark. Det er problemer som angst, depression, ensomhed, spiseforstyrrelser og ADHD

Familieproblemer

Mange familier oplever i perioder, at der opstår problemer og konflikter, som påvirker familiens og den enkeltes trivsel

Parforhold

Hvert andet til tredje par ender med at gå fra hinanden. Bliv klogere på, hvordan og hvorfor, parforholdet kan kommer under pres, og få hjælp til at komme videre med parterapi

Selvskade

Selvskade er en handling, som medfører direkte fysiske skader på den udøvende selv. Selvskade er ikke et forsøg på selvmord, men et forsøg på at lindre negative følelser.

Skam og skyld

Skam og skyld er følelser, der typisk opstå i situationer, hvor vi gør noget forkert. Dog kan disse følelser tage overhånd og blive ganske alvorlige

Traumer og chok

Et traume er en skade på en persons psyke som et resultat af en traumatisk oplevelse. Et chok kan føre til, at man udvikler et traume

Vold og overgreb

Vold er en handling eller en trussel, som kan krænke en anden persons integritet – eller som skræmmer, smerter eller skader personen

Karriere- og livsvalg

Når vi taler om karriere og livsvalg taler vi om det samfund vi har skabt omkring os, og de forventninger vi har til os selv og hinanden qua den struktur vi er omgivet af. 

Livskriser

Livskriser, eller udviklingskriser sker oftest, når vi oplever, at noget ændrer sig drastisk i vores liv.

Stalking og chikane

Hvor stalking er uønsket ensidig adfærd og aktivitet rettet mod en anden person, er chikane mere bredt forankret.

Psykoterapi er samtaleterapi

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige kliniske behandlingsmetoder, der har til formål at hjælpe mennesker med at tackle psykiske og personlige problemer. Metoderne stammer fra etablerede psykologiske principper, faglig ekspertise og forskning.

 

 

Terapiretninger og metoder inden for psykoterapi

Der er mange forskellige retninger og metoder inden for psykoterapien – alle med hver deres styrker og fokusområder. Alle har til formål at hjælpe mennesker med at tackle psykiske og personlige problemer.  Læs mere om de forskellige terapiretninger og psykiske lidelser her Metoderne stammer fra etablerede psykologiske principper, faglig ekspertise og forskning.

 

Depression og angst er blandt de hyppigste psykiske lidelser i Danmark

Depression

Ifølge Psykiatrifonden får 17-18 procent af danskerne en depression. Det svarer til knap hver femte dansker

%

Stress

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver cirka 35.000 danskere hver dag sygemeldt med stress.

k

Angst

12 pct. af befolkningen i Europa har en angstlidelse. Det svarer til 400.000 danskere

%

Sorg

Ifølge Det Nationale Sorgcenter lider 10% af voksne efterladte af forlænget sorgreaktion

%

Spiseforstyrrelser

I Danmark lider 75.000 personer af en spiseforstyrrelse

k

Personlighedsforstyrrelse

10 pct. af befolkningen lever op til kriterierne for en personlighedsforstyrrelse

%

Kilde: Psykiatrifonden, Det Nationale Sorgcenter, Statens Institut for Folkesundhed

Certificerede psykoterapeuter i hele landet

Få hjælp af en psykoterapeut MPF i dit nærområde til lige netop det, du har brug for