PTSD

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder, som er det engelske navn for diagnosen, der siden 1980 har været en anerkendt psykisk lidelse.

På dansk kalder vi den Posttraumatisk stressforstyrrelse eller Posttraumatisk belastningsreaktion.

Personer, der lider af PTSD oplever, at deres traume forfølger dem. Erindringer og tanker trænger sig på og den PTSD-ramte kan opleve flashbacks og mareridt, hvor det føles som om man bliver kastet tilbage i oplevelsen og på den måde opleve traumet igen og igen. Symptomerne kan godt dulme i perioder og derefter sættes i fuld gang igen, når personen oplever noget som minder dem om traumet eller på en eller anden måde ’trigger’ deres traume. Nogle vil også opleve, at de fortrænger mindet om den traumatiske oplevelse, og derfor ikke kan huske hvad der skete. Dette betyder dog ikke, at man ikke godt kan reagere senere eller at traumet ikke kan sætte sig i en, og blusse op til overfladen, hvis man bliver mindet om det ved en ny begivenhed eller oplevelse. Dette ser man gerne ved børn, som har oplevet noget traumatisk i deres tidlige år.

 

Typiske tegn

Udover flashbacks og mareridt, kan personer med PTSD opleve at være psykisk overfølsomme. Man kan have svært ved at koncentrere sig, være let irritabel, blive let forskrækket eller have problemer med at styre sin vrede. Derudover kan man have svært ved at huske og opleve at sin hukommelse blander minder og begivenheder sammen. Man kan også opleve, at man sover dårligt og har kropslige smerter. Vi skal forstå, at personer, der har oplevet noget så traumatisk ændrer sig. Det kan være de ikke længere viser interesse for de ting, de plejer at kunne lide.

Verden er et farligere sted, end det var før oplevelsen, og det kan derfor være svært at føle kærlighed og nærvær, selv til de mennesker man holder af. Samtidig kan man føle en form for ligegyldighed med verden og en selv som effekt af, at de allerede har været udsat for ’det værste, der kan ske’ eller i hvert fald følelsen af det. Mange vil også føle skyld og skam i forbindelse med traumet og i forbindelse med at have overlevet det. PTSD er en svær lidelse at kæmpe med, og mange tyer til selvmedicinering med alkohol eller stoffer.

 

Årsager

PTSD er en stressreaktion, der opstår, når en person har været udsat for en stærkt traumatisk oplevelse eller en oplevelse, hvor personen har oplevet rædsel eller frygt for sit eget eller andres liv. Man hører ofte om PTSD i forbindelse med soldater, der vender hjem fra krig, hvor de har været udsat for nogle ekstremt voldsomme situationer, som sætter sig i soldaten. Dog kan andre også få PTSD, hvis de har oplevet nogle voldsomme situationer. Det kan f.eks. være katastrofer som flodbølger eller jordskælv. Man kan også have været ude for en voldsom ulykke eller have overlevet krig, voldtægt, tortur eller overgreb. Nogle oplever at få PTSD fordi de har følt sig truet på liv eller helbred, og ikke har kunnet gøre noget for at forhindre det.

 

Behandling

Hvis man har været udsat for et voldsomt traume, skal man søge hjælp. Det er vigtigt, at man taler med nogen om det og får behandlet sit traume, så man kan lære at føle sig tryg igen. I den forbindelse vil man oftest bruge psykoterapi med fokus på traumebehandling og adfærdsterapi. Psykoterapi kan i nogle situationer kombineres med medicinsk behandling efter aftale med en læge, men det er vigtigt at forstå, at der ikke findes noget medicin, der kan løse problemet. Der kan dog være medicin, som kan mildne nogle af symptomerne.

Har du PTSD er det vigtigt, at behandler dig selv med omsorg og tålmodighed. Det er vigtigt, at du accepterer det traume du har været udsat for og søger hjælp til at få det bearbejdet.

 

Sådan kan psykoterapi hjælpe

I forhold til PTSD, er der dokumenteret effekt af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi

I denne type terapi, skal du som patient tale om dit traume og bearbejde det gennem oplevelse og læring af dine reaktioner. Det er vigtigt, at man lærer sine symptomer at kende, så man nemmere kan mindske sin angst. Når vi taler om PTSD og behandlingen heraf, vil der ofte også være andre problematikker forbundet med det traume, der skal behandles. Det kan være skam, skyld, misbrug mv.

Kilder