Stalking og chikane

Hvor stalking er uønsket ensidig adfærd og aktivitet rettet mod en anden person, er chikane mere bredt forankret.

Chikane betyder, at der bliver udført en bevidst handling som ondskabsfulde drillerier eller forfølgelse.

Man kan sige, at stalking er chikane, men chikane kan også være andre handlinger som fx mobning eller psykisk terror.

For at der kan være tale om stalking frem for chikane, skal der være tale om ensidig kontakt. Den udsatte bliver altså udsat for uønsket kontakt fra en anden, uden at kontakten bliver gengældt. Der skal være et mønster af uønsket kontakt og handlinger, stalkeren skal altså have kontaktet den udsatte flere gange.

Typer af stalking

Personlig stalking:

Når en person forfølger eller overvåger en andens hjem, arbejdsplads eller GPS. Under denne type stalking oplever den udsatte ofte, at der bliver sat falske rygter i gang om en, samt at en selv, venner, familie eller kollegaer bliver chikaneret eller udsat for vold og trusler samt hærværk mod personlige ejendele.

Digital stalking:

Når nogen bruger teknologi herunder, internettet, apps og lign. til at etablere den uønskede kontakt. Digital stalking kan alene være online, eller den kan kombineres med en del af et større stalkingforløb, der også indebærer andre typer af stalking.

Typer af chikane
  • Mobning
  • Chikane på arbejdspladsen
  • Chikane på internettet
  • Seksuel krænkelse 

Du kan læse mere om mobning mv. her

Hvordan ved du at det er stalking?

Det er stalking, når det føles ubehageligt, skræmmende og utrygt, at et andet menneske bliver ved med at kontakte dig, når du ikke har bedt om det. I mange tilfælde starter stalkingen med en betagelse fra stalkerens side, som kan føre til kærestebreve, gaver, opkald, sms’er eller lignende af misforstået men kærlig karakter. Når disse følelser så ikke bliver gengældt, kan det eskalere, og nogle fortæller oplevelser om at få grimme beskeder på nettet eller trusselsbreve. I nogle tilfælde vil overvågning være en del af mønsteret og stalkeren vil måske tage billeder af den udsatte i både private og offentlige sammenhænge, som måske kan bruges til at understøtte trusler mod den udsatte eller dennes omgangskreds. At leve med stalking kan blandt andet føre til koncentrationsbesvær, hovedpine, isolation og angst.

Årsager til stalking og chikane

Stalking og chikane kan fx opstå efter et brudt parforhold, opsigelse på job eller afvisning.

Udøveren oplever ofte en følelse af uretfærdighed, vrede, forelskelse eller afhængighed af den udsatte.

Man kan både blive stalket og chikaneret af en man kender, som en gammel kæreste, kollega eller ven, eller en fremmed, som ved et tilfælde har fået en holdning til dig.

Hvad kan du gøre, hvis du oplever stalking og chikane?

Hvis du oplever stalking og chikane, er det vigtigt, at du får sagt tydeligt fra overfor udøveren. Stopper chikanen ikke, kan du samle beviserne sammen og gå til politiet.

Det kan dog være meget svært at takle de følelser, der opstår i en, hvis man oplever denne meget grænseoverskridende og ubehagelige kontakt. Det er ganske normalt, at man føler sig bange, paranoid og ked af det. Derfor kan det også være meget vigtigt at tale med nogen om det. Husk, at du ikke er alene.

Dansk Stalking Center

Få rådgivning om stalking uanset om du er udsat for stalking, udøver af stalking, pårørende eller fagperson

Sådan kan psykoterapi hjælpe 

Når du har været udsat for stalking og chikane er det vigtigt at få bearbejdet oplevelsen. De følelser du har været udsat for, kan sætte sig som angst, depression mm. Derfor kan det være vigtigt at tale med nogen om det. Sammen med en psykoterapeut, kan du få støtte til at finde balancen i livet igen.

Er du selv udøver af stalking, er der også hjælp at hente. Foruden at kunne få rådgivning hos Dansk Stalking Center, kan du også få hjælp til at takle og forstå de handlinger og følelser der ligger bag stalkingen i samarbejde med en psykoterapeut. 

Kilder

Anmeld stalking

Stalking er strafbart og kan meldes til politiet