Skam og skyld

Skyld og skam er følelser, som umiddelbart er sunde og gode for vores socialisering.

Det er følelser, der gerne skulle opstå i situationer, hvor vi gør noget forkert, da det viser, at vi besidder fornuft og empati. Dog kan disse følelser tage overhånd og blive ganske alvorlige.

Typiske tegn

Skam og skyld kan sagtens gå hånd i hånd. Dog er der alligevel forskel på de to begreber. Skyld er en følelse, der opstår over en handling – noget man ikke skulle have gjort, men som man har gjort sig skyldig i. Skyld er altså en fortrydelse af en handling. Når man føler sig skyldig kan dette afføde skam. Hvor skyld handler om at gøre noget forkert, handler skam om at være noget forkert. Skam er altså direkte forbundet med ens selvværd og evnen til at acceptere og elske den man er. Skam kan altså have med nogle meget svære følelser omkring sit værd at gøre, og ved en meget svær skamfølelse, kan man føle sig uværdig til at eksistere.

Skam dækker over den følelse og sindstilstand, der opstår, når der kommer for stor afstand mellem hvordan vi gerne vil være, og de muligheder vi i virkeligheden har. Dette er en af de stressproblematikker man arbejder med i forbindelse med det moderne arbejdsliv. Mange oplever at være bange for at blive afsløret i at have gjort noget galt, og dermed miste status i gruppen. Denne angst kan medvirke til at vi handler uhensigtsmæssigt, bliver handlingslammet eller fejlfortolker folk omkring os. Når dette sker, tager skammen for alvor fat. Man kan opleve at man bliver mere selvkritisk føler sig værdiløs og bliver kritisk overfor andre. Man kan sige, at man føler sig skyldig fra starten af. At man er skyldig, selv i noget man ikke reelt har gjort. For det handler ikke nødvendigvis om, hvad man har gjort, men om at man som udgangspunkt er forkert og derfor heller ikke kan gøre noget rigtigt.

Skamfølelsen og lavt selvværd går igen ved mange psykiske diagnoser blandt andet depression og PTSD.

Behandling

Det er vigtigt at tale med nogen om det man går og tænker om sig selv, så man kan få noget hjælp til at få det bedre. Der er flere former for terapi, der kan hjælpe dig.

Sådan kan psykoterapi hjælpe

Psykoterapien kan afhjælpe skam ved at få bearbejdet og talt om, hvornår og hvorfor denne følelse er opstået. Psykoterapien kan hjælpe med værktøjer til at arbejde sig igennem følelsen og genfinde balancen i tilværelsen.

Eksistentiel terapi kan blandt andet bruges til behandlingen. Terapiens formål er, at du opnår at blive bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv, som du gør.

Kilder