Om psykoterapi

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige kliniske behandlingsmetoder, der har til formål at hjælpe mennesker med at tackle psykiske og personlige problemer.

Metoderne stammer fra etablerede psykologiske principper, faglig ekspertise og forskning. Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Psykoterapi foregår ofte individuelt, men praktiseres også i grupper og med par og familier.

 

Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel

Hvorfor vælge en psykoterapeut med 'MPF' i sin titel?

Hvorfor psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi. Der er forskellige grene og terapiretninger inden for psykoterapien, og alle psykoterapeuter har deres egne specialer og ekspertområder. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtalen fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord er formålet med psykoterapi at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb.

Terapiretninger

Læs mere