Ensomhed

Ensomhed opstår, når ens sociale behov ikke bliver opfyldt.

Vi er alle forskellige og har forskellige behov. Derfor kan det være svært at registrere ensomheden hos andre, netop fordi vi alle har forskellige behov.

Det er derfor også vigtigt, at vi taler om ensomhed, når vi oplever det.

Ensomhed handler ikke kun om at man er alene. Mange oplever at være gode til at være alene i nogle situationer og virkelig mærke afsavn i andre. Samtidigt kan man også opleve at være ensom selvom man er sammen med andre – særligt hvis man ikke føler, at man passer ind. Ensomhed er en følelse, vi alle oplever i større eller mindre grad, men er man ofte meget ensom, kan det få alvorlige konsekvenser for ens trivsel.

Foto: Sara GalbiatiTypiske tegn på ensomhed

Ensomhed kan være, når:

  • Man ikke føler, at ens behov for sociale relationer, nærvær og kontakt bliver opfyldt
  • Man ikke føler, at man har nok nære relationer eller venner
  • Man ikke føler, at dybden og nærværet i ens eksisterende relationer er tilstrækkelig
  • Man ikke føler, at man passer ind i sin sociale omgangskreds

Ensomhed kan have ganske alvorlige konsekvenser for menneskers helbred og trivsel. Ensomhed kan både påvirke os psykisk og fysisk, og kan blandt andet komme til udtryk ved at man oftere bliver syg, altså at ens generelle helbred bliver dårligere. Derudover er ensomhed forbundet med depression og angst samt forhøjet blodtryk, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, selvmord og for tidlig død. Personer der føler sig ensomme har ofte meget kontakt med sundhedssektoren og mere fravær på arbejdsmarkedet eller i skolen, end den brede befolkning.

Hvorfor opstår ensomhed?

Der kan være mange grunde til, at man føler sig ensom. Oftest vil man opleve, at man er ekstra sårbar i perioder, hvor der sker nogle skift i ens hverdag, som fx at blive arbejdsløs, gå på pension, blive skilt, flytte til et nyt sted, hvis ens ægtefælle bliver syg el.lign. Udsatte og sårbare personer, som fx personer med psykiske lidelser, kroniske lidelser, arbejdsløse eller folk, der lever med afstand til deres familie, er i særlig risiko for at føle sig ensomme. Hos børn og unge, er det ofte de med arbejdsløse eller syge forældre, eller hvor forældrene er skilt, døde eller alvorlig syge, der oplever ensomhed.

 

Sådan kan psykoterapi hjælpe

Hvis du eller en du kender, føler sig ensom, er det vigtigt at tale om ensomheden. Har du brug for professionel hjælp kan psykoterapi være en vej. Ved hjælp af samtaler fokuserer psykoterapeuten på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der kan være årsag til ensomheden. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at du for eksempel føler dig ensom.

Kilder

Fakta om ensomhed

Ensomhed i befolkningen

380.000 danskere føler sig ensomme i Danmark. Det svarer til 8,2 pct. af hele befolkningen

%

Unge og ensomhed

Ca. 125.000 unge i alderen 16-24 år. Her føler 12,3 pct. ensomhed. 

%

Børn og ensomhed

7 % børn i alderen 11-15 år føler sig ensomme

%

Arbejdsmarked

Knap hver femte arbejdsløse i Danmark føler sig ensom

%

Ensomhed og psykisk sygdom

Knap 33 % af personer med længerevarende psykiske lidelser føler sig ensomme

%

Kilder: Røde Kors