Fødselsdepression

En fødselsdepression er en psykisk lidelse, der opstår i forbindelse med graviditet, fødsel eller de første måneder efter fødslen.

Når man har en fødselsdepression, er man ofte nedtrykt, har negative tanker og kan have svært ved at føle lyst og glæde. Man har typisk let til tårer, store humørsvingninger og søvnproblemer. Man kan føle stor skyld og have selvbebrejdelser i relation til forældrerollen. I svære tilfælde kan man have tanker om selvmord.

Symptomerne på en fødselsdepression er i store træk de samme som ved en almindelig depression, men en fødselsdepression kan være særligt belastende, fordi man som nybagt forældre også har ansvaret for et nyfødt barn, hvor tilknytning, amning mm. skal etableres.

Symptomerne kan være lette, moderate eller svære. For en del kvinder går symptomerne over af sig selv efter et stykke tid, men for mange vil der være behov for behandling. Fødselsdepressioner kan også ofte skabe mistrivsel i parforholdet, fordi ens partner også bliver belastet og kan udvikle symptomer.

Typiske tegn på fødselsdepression

Det er meget forskelligt, hvordan en fødselsdepression opleves. Symptomerne på en fødselsdepression er grundlæggende de samme som ved en depression. Det vil sige:

 • Man føler sig nedtrykt
 • Man har nedsat energi og føler sig træt
 • Man har markant nedsat lyst eller interesse
 • Man har nedsat selvtillid og har selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Man har besvær med at tænke og koncentrere sig
 • Man har søvnproblemer
 • Man har måske tanker om døden eller om selvmord

 

Er fødselsdepression en diagnose?

Fødselsdepression er ikke en decideret diagnose, men tilstanden vurderes ud fra de samme symptomer som depression. Symptomerne skal være til stede det meste af dagen ca. hver dag i mindst to uger, før der kan være tale om en fødselsdepression. Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man oplever symptomer på fødselsdepression.

En fødselsdepression betegnes som en relationel lidelse, fordi den opstår ud af relationer og udfolder sig i relationer. Den får indflydelse på kvinden eller mandens relationer fremadrettet, og derfor skal den behandles med en relationel tilgang.

Hvilke typer fødselsdepressioner findes der?

En fødselsdepression opleves forskelligt. En helt central del af fødselsdepressionen handler om relationen til barnet eller det kommende barn. Problemerne relaterer sig til forældrenes oplevelse af og tanker om det samt det at være eller skulle blive forældre. Ofte er man overvældet af det ansvar og ikke mindst den bundethed, som er væsentlig i det at blive forældre.

For forældre med fødselsdepression kan symptomerne komme til udtryk på forskellige niveauer.

 

Tanker og følelser om, hvordan man har det som forældre:

 • Følelse af hjælpeløshed og håbløshed
 • Selvnedvurdering og skyldfølelse
 • Let til tårer og vredesudbrud
 • Følelse af fastlåsthed

 

Oplevelse af og samspillet med barnet:

Angstfyldte og aggressive tanker og forestillinger om fx:

 • At ville eller komme til at skade barnet
 • At barnet skader forældrene på forskellige måder, ødelægger deres liv, gør dem skøre mv.
 • At barnet kommer ud af kontrol, og at forældrene ikke ved, hvad de skal stille op
 • Frygt for barnets reaktioner og behov
 • Ønsker om at blive fri for det
 • Angst for og forestillinger om somatiske sygdomme hos barnet hele tiden
 • Følelser af skuffelse
 • Voldsom frygt for adskillelse fra barnet

 

Erfaringer med nære relationer:

Dette niveau kaldes også for ’ghosts in the nursery’. Her bliver tidligere erfaringer af svigt aktive hos manden eller kvinden her og nu som følelser af forladthed. Det er fx erfaringer med:

 • Ikke at blive forstået
 • Ikke at have oplevet at blive trøstet
 • Ikke at have erfaret at blive set
 • Altid at have haft følelsen af at savne sine forældre
 • Ikke at have oplevet accept og anerkendelse
 • At have savnet ømhed og betingelsesløs kærlighed og mange andre former for manglende omsorg

Disse bevidste og ubevidste erfaringer og erindringer folder sig ud i oplevelsen af forældreskabet og i relationen til barnet. Sker også ofte i den aktuelle relation til mandens eller kvindens egne forældre på forskellig vis.


Hvorfor får man en fødselsdepression?

Der kan være flere årsager til, at man rammes af en fødselsdepression. Det sker ofte i et komplekst samspil mellem vores arv, miljø, krop og psyke samt den belastning, der er forbundet med at blive forældre.

Kernen i en fødselsdepression er komplikationer i forældredannelsesprocessen. Forskningen peger på, at der er tre hovedspor i forældredannelsesprocessen:

 1. bearbejdning af erfaringer med omsorg i ens egen opvækst og liv
 2. udvikling og bearbejdning af indre billeder af forestillinger om barnet
 3. tanker og følelser om det at blive forældre, have ansvaret, relationen til barnet, forandringer i livet osv.

Omkring disse temaer opstår der et væld af tanker og følelser hos alle, der venter barn og bliver forældre. Nogle af dem handler typisk om relationen til barnet, sin egen rolle som far eller mor, egen tilknytningshistorie og sig selv som barn.

Det er konfrontationen med tankerne og følelserne om disse områder, som i fødselsdepressionen bliver for overvældende, smertefuld og skræmmende hos den mand eller kvinde, der får lidelsen.Mænd kan også få fødselsdepressioner

Omkring 3-4.000 mænd i Danmark får årligt en fødselsdepression. Selvom de gængse symptomer på fødselsdepression er ens for mænd og kvinder, reagerer nogle mænd i særlig høj grad med symptomer som:

 • Vredesudbrud
 • Aggressivitet
 • Svag impulskontrol
 • Irritabilitet
 • Destruktiv tankegang
 • Lav stresstærskel
 • Rastløshed
 • Misbrug
 • Tilbagetrækning fra relationer - benægtes måske
 • Arbejdsnarkomani

 

Mange af de mænd, der får en fødselsdepression, får det som en reaktion på overbelastning pga. kvindens depression. På den måde kan en fødselsdepression ”smitte" og påvirke den lille nye familie.

Nogle mænd beder først om hjælp efter flere måneder, selv om symptomerne har stået på over længere tid. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at depressive reaktioner også lang tid efter en fødsel, kan være forbundet med det at blive forældre.

 

Hvordan behandles fødselsdepression?

Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man oplever symptomer på en fødselsdepression. Det er en god idé at tale med sin sundhedsplejerske, der vil kunne vurdere, hvilken hjælp og behandling, der er brug for. Er symptomerne alvorlige kan sundhedsplejersken aflægge flere besøg og henvise til familiens praktiserende læge, en psykolog eller psykoterapeut eller lign.

Hvis man har tanker om selvmord, eller har tanker om at skade sit barn, behøver man omgående psykiatrisk hjælp. Det samme gælder, hvis man ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller barnet.

I Danmark har det siden 2011 været sundhedsplejersken, der screener for fødselsdepressioner via Edinburgh postnatale depressionscore (EPDS). Det er et spørgeskema, som er udviklet med det formål at opdage patienter med fødselsdepression. EPDS indeholder 10 udsagn, hvor kvinden, der bliver screenet, på en skala fra 0-3 skal vurdere i hvor høj grad hvert udsagn passer til hende.

Sundhedsplejersken tager typisk spørgeskemaet med og screener kvinden på et af rutinebesøgene i efterfødselsperioden. Når EPDS-skemaet er udfyldt, gør sundhedsplejersken scoren op og taler med kvinden om resultatet. Sundhedsplejersken eller lægen kan på baggrund af resultatet hjælpe med at vurdere, om kvinden har brug for støtte og behandling.

Sådan kan psykoterapi hjælpe

Psykoterapi er et vigtigt redskab til at hjælpe mod fødselsdepression. Hjælpen skal sigte på både at fjerne ubehagelige symptomer og støtte udviklingen af forældreskabet og en god relation mellem forælderen og barnet.

I særligt svære tilstande, hvor man har en alvorlig fødselsdepression, skal man behandles med antidepressiv medicin. I mildere tilfælde vil aflastning i forhold til barnet eller børnene måske kunne normalisere den depressive tilstand. Dette kan eksempelvis være ved delvis amning, dvs. at partneren giver mælk på flaske om natten, så kvinden kan få sovet.

Kilder

Fakta om fødselsdepression

En fødselsdepression er en psykisk lidelse, der opstår i forbindelse med graviditet, fødsel eller de første måneder efter fødslen

Forekomst hos kvinder

Fødselsdepression rammer omkring 10 % af alle fødende kvinder i perioden før eller efter fødslen

%

Forekomst hos mænd

Omkring 6 % fædre får en fødselsdepression

 

%

Tegn på fødselsdepression

Knap 8 pct. af nybagte mødre viser væsentlige tegn på en fødselsdepression, inden deres barn fylder otte måneder

%